Richtlijnen bij het beoefenen van judo

Bij het betreden van de tatami (judomat) buigt de judoka staande om de plaats, de leraar en de leerlingen te groeten. Een judoka die de dojo (oefenzaal) betreedt, realiseert zich dat hij alle beslommeringen uit zijn hoofd moet zetten. Zijn geest moet zuiver zijn en geconcentreerd op de komende les. De groet wordt rustig en beheerst gebracht. Bij het verlaten van de tatami wordt eveneens gegroet.


- Op de tatami zal er bij het begin van de les gezamenlijk in zittende houding worden gegroet, dit met de leraar of leraars van de groep.

- Bij het begin en einde van een samenwerking groeten de partners elkaar. Deze groet beduidt dat men eerlijk en sportief te werk zal gaan, met eerbied voor de partner en dat men goed zal samenwerken.

- Bij het luisteren naar uitleg van de leraar, demonstratie van de technieken of bij het uitrusten,gestaan of gezeten wordt op de voorgeschreven wijze (geknielde zit, kleermakerszit). De   mat niet met schoenen betreden wordt. Er geen gesprekken gevoerd worden over onderwerpen die niets met judo te maken hebben.

- Een judoka moet bij het oefenen steeds respect hebben voor zijn partner en zijn verantwoordelijkheid beseffen .

- De instructies van de leraar moeten opgevolgd worden. In geval van judo-problemen dienen deze rechtstreeks met de leraar besproken te worden, want dit getuigt van een judo   mentaliteit.

- Personen onder invloed van drank wordt de toegang tot de dojo en het trainen verboden.

- Bij het te laat komen in de les zal de judoka zich verontschuldigen bij de leraar.

- Alleen onder degelijke leiding kun je veilig leren en beoefenen.

- Judotechnieken mogen enkel en alleen in de dojo worden toegepast.

- Voor iedere groet moet de judogi (kostuum) in orde gebracht zijn en de gordel op de juiste manier geknoopt.


     

                             


Gordel knopen

Tijdens de training moet de judoka ervoor zorgen dat:

Mond en adem steeds verzorgd zijn.

Nagels van handen en voeten kort en schoon zijn.

De judogi schoon is (na de training thuis verluchten en regelmatig wassen).

Het vest links over rechts wordt gesloten.

De gordel volgens de regels geknoopt is.

Het lichaam goed verzorgd is.

Er niet gegeten of gekauwd wordt op de tatami.

Lange haren samengebonden zijn.

Door de meisjes een wit T-shirt onder de judogi gedragen wordt.

Geen make-up gebruikt wordt voor de trainingen.

Geen juwelen gedragen worden.

Oude wonden vooraf verbonden zijn.

Gordel knopen